Beställning skylt

_dsc0025.jpg

Sista datum beställnings datum för montering i år är 2015-10-31.

Beställningar efter detta får vänta till tjärlen gått ur marken i vår.

Många av brunnarna och tankarna är dåligt eller inte alls uppmärkta när tömningarna ska utföras.

Det är fastighetsägarens skyldighet att märka upp brunnen/tanken och det får han göra på vilket sätt han vill.

Detta är ett förslag för att underlätta för fastighetsägaren och för de som ska utföra tömningarna och därmed minimera risken för missförstånd och eventuella bomkörningar för att brunnen/tanken inte hittats. Det är tänkt att denna stolpe alltid ska kunna sitta uppe.

Dekalen kommer att märkas vid varje tömning med ett klistermärke som visar när tömningen utförts. Dekal för varje brunnstyp, ex slam, urin, BDT samt slamtank.

Priset för stolpen med denna dekal inkl uppsättning på plats är 135kr inkl moms.

-Dekalen ska sitta på en grön ovalstolpe i hårdplast. Den har en reflekterande färg för att vara lättare att hitta.

-Material, form och färg är vald för att den ska störa omgivningen så lite som möjligt men ändå ha god hållbarhet.

- den ska vara så säker som möjligt för att minimera skador på människor små och stora.

- den får inte innehålla något som kan vara giftigt för djur eller växter.

Bäställ via info@stenolofssons.se, telefon 0771-19 20 00 eller skriv ut beställningstalongen nedan och skicka in.

ange: Fastighetsägare. Anläggningens adress. Fakturadress om annan än anläggningens och  Telefonnr.

pff.JPG Skylten 

pff.JPG Beställningstalong för utskrift.

 

 

Copyright | Sten Olofssons Åkeri AB || Design | Redovisningstjänst i Delsbo AB